Αδιατάρακτη Κοπή Μπετόν

Η εξέλιξη της επιστήμης στον κλάδο των μηχανημάτων, μας δίνει επιτέλους τη δυνατότητα με την επαναστατική λύση της Αδιατάρακτης Κοπής και διάτρησης του οπλισμένου σκυροδέματος δίχως μερεμέτια και καταπόνηση του μπετόν, να εκτελέσουμε εργασίες χωρίς σκόνη και το σπουδαιότερο χωρίς κραδασμούς και θόρυβο, κοπή και διάτρηση του σκυροδέματος σχεδόν οποιουδήποτε πάχους και βέβαια με οποιοδήποτε οπλισμό.

Το πάχος και το είδος του μπετόν που θέλουμε να κόψουμε, μας οδηγεί στην επιλογή του αντίστοιχου μηχανήματος που θα χρησιμοποιήσουμε, λαμβάνοντας υπ' όψιν την ταχύτητα της κοπής και βέβαια την ιδιαιτερότητα του έργου, όπως η θέση που βρίσκεται το τμήμα που θα κοπεί, η απομάκρυνση των προϊόντων της κοπής καθώς και πολλούς άλλους παράγοντες.