Ενισχύσεις κτιρίων - Ειδικές κατασκευές

Ρητινενέσεις
Τσιμεντενέσεις
Ανθρακονήματα, υαλονήματα
Χαλυβδοελάσματα
Αμμοβολή
Επισκευή απλισμού από διάβρωση-γήρανση των υλικών κατασκευής